جزییات شناساگر

Days To Heading

Days to 80% fully headed

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
نام پایگاه داده
DAYSTHEAD

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
ee02e1c8-8557-4cf1-8433-ae08933b7b61
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸