جزییات شناساگر

Panicle Exsertion

Panicle exsertion at reproductive

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
PANEXS

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
11- WELL EXSERTED
22- WELL EXSERTED
33- MODERATELY WELL EXSERTED
44- MODERATELY WELL EXSERTED
55- JUST EXSERTED
66- JUST EXSERTED
77- PARTLY EXSERTED
88- PARTLY EXSERTED
99- ENCLOSED
MXMIXTURE

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
f3c190d1-f339-418c-949f-dc329dbafa4c
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸