جزییات شناساگر

Seed Length

محصول
Bambara groundnut
نسخه
2000
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
مقدار کمینه مجاز
0.85
مقدار بیشینه مجاز
1.37

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
f94ba858-7762-4b8b-8a46-3f7ff33fb413
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
16 December 2019