کد ISO-3166 CYP

Cyprus
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: CYP, ISO-3166 2-alpha: CY
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago truncatula
Triticum turgidum
Zea mays
Medicago polymorpha
Medicago littoralis
سایر
۵٬۱۲۱
ارائه‌دهندگان داده Genesys