جزییات موسسه

Estación Experimental Agropecuaria San Pedro
کد موسسه
ARG1199
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.inta.gov.ar/sanpedro
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-33.7181
طول جغرافیایی
-59.7721