جزییات موسسه

Estación Experimental Agropecuaria Chubut
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.inta.gov.ar/chubut
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۴۲٫۹۲۰۴
طول جغرافیایی
‎−۷۱٫۳۲۲۳