جزییات موسسه

Banco Activo de Germoplasma de Pergamino
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۳۳٫۹۴۲۲
طول جغرافیایی
‎−۶۰٫۵۵۷۸