LPGPB ARM035

Laboratory of Plants Gene Pool and Breeding

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

2,313

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گندم
308
جو
178
Forages
50
Carrot
16
کاهو
14
سایر موارد
29
نامشخص
1,718

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 2,313 معادل ‎5.48‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.80‎ و حداکثر امتیاز ‎7.10‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت