جزییات موسسه

Botanical Garden of Carinthia - Center of Botany
کد موسسه
AUT065
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.61
طول جغرافیایی
14.3