جزییات موسسه

Botanical Garden of Carinthia - Center of Botany
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۶۱
طول جغرافیایی
۱۴٫۳