جزییات موسسه

Organismic Biology and Botanical Garden - University of Salzburg
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷٫۷۶
طول جغرافیایی
۱۳٫۰۵