جزییات موسسه

Africa Rice Center
کد موسسه
BEN089
نوع
CGIAR
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
6.42
طول جغرافیایی
2.33