جزییات موسسه

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.brri.org.bd www.brribd.org
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۳٫۴۲
طول جغرافیایی
۹۰٫۲۲