جزییات موسسه

Bangladesh Forest Research Institute (BFRI)
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.bfri.gov.bd
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۲٫۳۷۴۱۷۶
طول جغرافیایی
۹۱٫۸۲۷۰۳