جزییات موسسه

Advanced Seed Research & Biotech Centre
کد موسسه
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
www.aci-bd.com
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۳٫۷۸
طول جغرافیایی
۹۰٫۴۱۸