جزییات موسسه

Advanced Seed Research & Biotech Centre
کد موسسه
BGD215
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
www.aci-bd.com
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
23.78
طول جغرافیایی
90.418