IREOP BGR005

Institute of Rose and Essential-oil Plants, Ministry of Agriculture

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

564

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
564

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 564 معادل ‎3.60‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.35‎ و حداکثر امتیاز ‎5.25‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت