جزییات موسسه

The Polessye Institute of Plant Growing
کد موسسه
نوع
Parastatal
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۱٫۹۹
طول جغرافیایی
۲۹٫۳۳