جزییات موسسه

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.embrapa.br
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۵٫۷۳
طول جغرافیایی
‎−۴۷٫۸۹