جزییات موسسه

Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۲۷٫۳۵
طول جغرافیایی
‎−۴۸٫۳۱