جزییات موسسه

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۳٫۰۶
طول جغرافیایی
‎−۶۰