جزییات موسسه

Estação Experimental de Itajaí, EMPASC
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۲۶٫۵
طول جغرافیایی
‎−۴۸٫۳۹