جزییات موسسه

Estação Experimental de Fruticultura Tropical, EBDA
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۳
طول جغرافیایی
‎−۴۲