جزییات موسسه

Embrapa Uva e Vinho
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۲۹٫۱۲
طول جغرافیایی
‎−۵۱٫۳۴