جزییات موسسه

Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۳۰٫۰۵۵۰۲۳
طول جغرافیایی
‎−۵۱٫۲۲۰۴۰۹