جزییات موسسه

Embrapa Amapá
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۰٫۰۱۳۰۹۶
طول جغرافیایی
‎−۵۱٫۰۸۳۰۷۵