جزییات موسسه

Canadian Potato Genetic Resources, Fredericton Research and Development Centre
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۹۴۵
طول جغرافیایی
‎−۶۶٫۶۶۶