جزییات موسسه

Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Austral de Chile
کد موسسه
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۳۹٫۴۶
طول جغرافیایی
‎−۷۳٫۱۵