جزییات موسسه

China National Rice Research Institute
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۰٫۰۵
طول جغرافیایی
۱۱۹٫۵۶