جزییات موسسه

Beijing Genomics Institute
کد موسسه
نوع
Parastatal
کشور
پیوند اینترنتی
www.genomics.cn
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۲٫۵۹۰۵۵۲
طول جغرافیایی
۱۱۴٫۲۶۴۵۰۲