جزییات موسسه

China National GeneBank
کد موسسه
CHN223
نوع
Parastatal
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
22.590552
طول جغرافیایی
114.264502