جزییات موسسه

China National GeneBank
کد موسسه
نوع
Parastatal
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۲٫۵۹۰۵۵۲
طول جغرافیایی
۱۱۴٫۲۶۴۵۰۲