جزییات موسسه

Botanical Garden and Arboretum, Mendel University of Agriculture and Forestry
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۱۹
طول جغرافیایی
۱۶٫۵۹