جزییات موسسه

Botanical Garden of the Natural Science Faculty, Charles University
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰٫۰۶
طول جغرافیایی
۱۴٫۴۱