جزییات موسسه

Faculty of Horticulture, Mendel Agricultural and Forestry University
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۸٫۴۸
طول جغرافیایی
۱۶٫۴۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Tibetan apricot
۳۷۸
peach
۲۹۲
quince
۵۰
edible honeysuckle
۴۳
horseradish
۲۶
سایر
۱۲۷
نامشخص
۲۹۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Vitis
Cydonia
Lonicera
Achillea
سایر
۱۲۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus armeniaca
Prunus persica
Vitis hybr.
Cydonia oblonga
Lonicera caerulea
سایر
۲۰۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,214 عبارت است از 4.89. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 8.20 است.