جزییات موسسه

AGRITEC, Research, Breeding and Services Ltd.
کد موسسه
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۵۹
طول جغرافیایی
۱۷