جزییات موسسه

AGRITEC, Research, Breeding and Services Ltd.
کد موسسه
CZE090
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
49.59
طول جغرافیایی
17