جزییات موسسه

Genebank Department, Division of Genetics and Plant Breeding, Crop Research Institute
کد موسسه
نوع
GOV
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰٫۰۷
طول جغرافیایی
۱۴٫۱۶