جزییات موسسه

Genebank Department, Division of Genetics and Plant Breeding, Crop Research Institute
کد موسسه
CZE152
نوع
GOV
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50.07
طول جغرافیایی
14.16