جزییات موسسه

Genebank Department - Vegetable Section Olomouc, Crop Research Institute
کد موسسه
نوع
GOV
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۷۵
طول جغرافیایی
۱۷٫۲۵