جزییات موسسه

Genebank Department - Vegetable Section Olomouc, Crop Research Institute
کد موسسه
CZE153
نوع
GOV
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
49.75
طول جغرافیایی
17.25