جزییات موسسه

State Seed Breeding Centre, University Hohenheim
کد موسسه
DEU004
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
48.47
طول جغرافیایی
9.12