IPK DEU146

Genebank, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

130,050

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گل آفتابگردان
2
باقلا
1
نامشخص
130,047

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 130,050 معادل ‎6.33‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.00‎ و حداکثر امتیاز ‎9.15‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت