جزییات موسسه

Botanical Garden of the University of Potsdam
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۲۴
طول جغرافیایی
۱۳٫۰۴