جزییات موسسه

Botanical Garden of the University of Osnabrück
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۲۸۰۵۳
طول جغرافیایی
۸٫۰۲۷۵۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
gew
۲۲۳
wiesen
۷۶
wald
۴۴
Gew
۳۹
sumpf
۳۷
سایر
۱٬۳۳۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Plantago
Achillea
Vicia
Helosciadium
Primula
سایر
۱٬۵۳۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Apium graveolens
Helosciadium repens
Filipendula ulmaria
Achillea millefolium
Plantago lanceolata
سایر
۱٬۵۸۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,755 عبارت است از 7.48. نمره کمینه 6.50 و نمره بیشینه 7.50 است.