جزییات موسسه

Breeding Station, Danish Potato Breeding Foundation
کد موسسه
DNK003
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
www.lkfvandel.dk
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
55.43
طول جغرافیایی
9.13