جزییات موسسه

Estación Experimental Central de la Amazonia
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۰٫۳
طول جغرافیایی
‎−۷۶٫۸۶