جزییات موسسه

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales
کد موسسه
ESP039
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.25
طول جغرافیایی
-3.41