جزییات موسسه

Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. Centro Las Torres-Tomejil
کد موسسه
ESP044
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
37.31
طول جغرافیایی
-5.58
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Nicotiana
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Nicotiana tabacum
Nicotiana glutinosa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
26 September 2017