جزییات موسسه

Principado de Asturias. Universidad de Oviedo. Banco de Semillas del Campus de Mieres
کد موسسه
ESP103
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۳٫۱۵
طول جغرافیایی
‎−۵٫۴۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Trebol blanco
۱۴
Lupulina
۱۲
Trebol violeta
۹
shore medick
۳
Loto de los prados
۲
سایر
۲
نامشخص
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium
Medicago
Lotus
Melilotus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium repens
Medicago lupulina
Trifolium pratense
Medicago littoralis
Lotus corniculatus
سایر
۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 January 2020
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 43 عبارت است از 7.74. نمره کمینه 7.30 و نمره بیشینه 7.75 است.