جزییات موسسه

Gobierno de Aragón. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Departamento de Fruticultura
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۴۱
طول جغرافیایی
‎−۰٫۴۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Peral
۴۸۰
Manzano
۱۹۸
Almendro
۱۹۱
Melocotonero
۱۸۹
Cerezo
۱۲۰
سایر
۲۲۶
نامشخص
۳۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Pyrus
Malus
Cydonia
Punica
سایر
۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pyrus communis
Prunus persica
Malus domestica
Prunus dulcis
Prunus avium
سایر
۲۴۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,439 عبارت است از 5.55. نمره کمینه 2.00 و نمره بیشینه 8.50 است.