جزییات موسسه

Gobierno de Canarias. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Jardín de Aclimatación de La Orotava
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۸٫۲۵
طول جغرافیایی
‎−۱۶٫۳۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Palmera canaria
۲۵۳
Margarita
۲۱۲
escobon
۲۱۲
Mato salado
۴۵
Pelotilla
۴۴
سایر
۲۴۷
نامشخص
۱۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phoenix
Argyranthemum
Chamaecytisus
Atriplex
Medicago
سایر
۲۵۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phoenix canariensis
Chamaecytisus proliferus
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum adauctum
Bituminaria bituminosa
سایر
۴۲۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,028 عبارت است از 6.51. نمره کمینه 2.95 و نمره بیشینه 8.95 است.