جزییات موسسه

Diputacion Foral de Guipuzcoa Unidad Area Vegetal
کد موسسه
ESP136
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
43.19
طول جغرافیایی
-1.59