جزییات موسسه

Koronivia Research Station, Ministry of Agriculture, Sugar and Land Resettlement
کد موسسه
FJI001
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-18.01
طول جغرافیایی
178.31