جزییات موسسه

Réseau Plantes fourragères et à gazon
کد موسسه
FRA243
کشور
افزونه‌ها در Genesys
محصولات دارای بیشترین نماینده
grasspea
نامشخص
529
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grasspea
53
نامشخص
529
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lolium
Medicago
Festuca
Dactylis
Lathyrus
سایر
35
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lolium perenne
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Medicago sativa
Medicago truncatula
سایر
166
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
26 September 2017