جزییات موسسه

Fundación Hondureña de Investigación Agrícola
کد موسسه
HND004
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
15.26
طول جغرافیایی
-88.06